BİLGİLENDİRME VE FERAGAT METNİ

1. https://patentpazari.gov.tr/ alan adlı internet sitesini (Bundan sonra “ site” olarak
anılacaktır.) kullanan kişiler (Bundan sonra “Kullanıcı” olarak anılacaktır.) aşağıda
belirtilen koşulları kabul etmiş sayılırlar.

2. İşbu sitede belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve def’i ileri
süremeyeceğini, site sağlayıcısı olan Türk Patent ve Marka Kurumunu (Bundan sonra
“Kurum” olarak anılacaktır.) hukuken sorumlu tutamayacağını peşinen kabul etmiş
sayılır.

3. Kurum işbu Portalde yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu sağlamak için gerekli çabayı
göstermiş olmakla birlikte verilen bilgilerin güncelliğinden, doğruluğundan,
eksiksizliğinden veya kalitesinden sorumlu tutulamaz.

4. Kullanıcı, site üzerinde bir başka web sitesine veya içeriğe erişim imkânı tanıyan
linkler bulunabileceğini, bunların doğruluğunun veya yeterliliğinin site ve Kurum ile
ilgisi olmadığını ve bu sitelerin içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmediğini ve
bu sitelerde yer alan içeriklerden dolayı Kurumun ve sitenin herhangi bir sorumluluğu
bulunmadığını kabul eder.

5. Kullanıcıların sitede yer alan içeriklerin kullanımından veya bu içeriklere dayalı
olarak almış oldukları kararların sonuçlarından, sitenin kullanım şartlarını okumamış
veya okumuş ancak bunlara uygun davranmamış olmaları sebebiyle uğramış oldukları
maddi veya manevi, müsbet veya menfi ve olası herhangi bir zarar veya masraf ile
ilgili hukuki veya cezai hiçbir sorumluluğu olmadığını, sitede yer alan bilgilerin
doğruluğu ve/veya yeterliliğinin site tarafından garanti edilmediğini kabul ve beyan
eder.

6. Eksik ve/veya yanlış olan her türlü bilgi de dâhil olmak üzere sağlanan bilgilerin
kullanımından ve doğruluğunun teyit edilmesinden kullanıcı sorumludur.
7. Fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikteki her türlü kullanım sonrasında
ortaya çıkabilecek hukuki ve mali sorumluluklar kullanıcıya aittir.

8. Kurum, site içeriğini ve kapsamını dilediği zaman ve önceden haber vermeksizin
değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme
hakkını saklı tutar. Kullanıcıların bu değişikliklerden dolayı herhangi bir talep hakkı
bulunmadığı gibi, önceki kullanımları da bir kazanılmış hak teşkil etmez.

9. Kullanıcı Portal hizmetlerini kullanırken, Kurumdan kaynaklanmayan sebeplerle,
ortaya çıkabilecek cihaz arızası, iletişim kesintisi, iletişim yavaşlığı, hat yoğunluğu vb.
teknik nedenlerden dolayı hizmetin yerine getirilememesi durumunda Kurumun
herhangi bir sorumluluğunun olmayacağını kabul eder.

10. Kullanıcı, güvenlik açığına sebep olabilecek herhangi bir davranışı halinde site
üzerinden sunulan işlemlerin niteliğinde ve niceliğinde kısıtlamalara gidebileceğini
kabul eder.

11. Kullanıcı site ara yüzü ve veri tabanında yer alan bilgi ve belgelerin 5846 sayılı Fikir
ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında telif hakkına sahip olabileceğini, bunları izinsiz
kullanması halinde sorumluluğunun doğacağını kabul eder.

12. Resmi makamlardan kullanıcıya yönelik bir suç duyurusu ya da resmi soruşturma
talebi gelmesi ve/veya kullanıcının patentpazari sistemlerinin çalışmasına engel olacak
ya da işleyişini değiştirecek herhangi bir elektronik sabotaj veya saldırı yaptığının
tespit edilmesi halinde, kullanıcının kimlik bilgilerini araştırma ve yasal mercilere
bildirimde bulunma hakkına sahiptir.