HAKKIMIZDA

Patent Pazarı, 2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında, Türk Patent ve Marka Kurumu
tarafından geliştirilen ve hizmete sunulan bir platformdur. Patent Pazarı web sitesinden ülkemizde
belirli nedenlerden dolayı koruma kapsamında olmayan patentlere ücretsiz erişim sağlanmaktadır.

Patent hakkı; koruma süresinin dolması, patent sahibinin patent hakkından vazgeçmesi, yıllık
ücretlerin öngörülen sürelerde ödenmemesi durumlarından birinin gerçekleşmesi ile sona erer. Bir
ülkede alınmış bir patent sadece o ülke sınırları içinde sahibine hak sağlamaktadır. Başka ülkelerde de
patent hakkı elde edilmek istenmesi durumunda, her ülkeye ayrı ayrı başvuruda bulunulabilir ya da
uluslararası başvuru sistemi olan PCT (Patent İşbirliği Anlaşması) veya bölgesel başvuru sistemi olan
EPC (Avrupa Patent Sözleşmesi) aracılığıyla başvuru yapılabilir.

Yukarıda anlatıldığı şekliyle, patent hakkı sona eren veya Türkiye’de korunmayan patentlere erişimin
temel amacı; yüksek maliyet ve uzun zaman gerektirebilecek Ar-Ge çalışmaları yerine, ihtiyaç
duyulan teknolojilerle ilgili kamuya ait hale gelmiş patentlere herhangi bir lisans ücreti ödemeden
veya herhangi patenti ihlal etmeden ulaşma ve bu patentleri kullanma imkânı sağlanmasıdır.

Ar-Ge sonucunda elde edilen yeni bilgiler, buluşlar ve geliştirilen tekniklerin ticari olarak nitelikli bir
değer kazanması için patent en önemli araçlardan biridir. Bu bağlamda birçok kişi ve firma geliştirdiği
yeniliklerle ilgili patent başvurusunda bulunurken, bu patentlerin bir kısmı yıllık ücretlerin
ödenmemesi, koruma süresi dolması ya da yapılmayan diğer zaruri işlemler nedeniyle geçersiz
olmaktadır. Bu başvuruların geçersizliği, diğer kişi veya firmaların da bu teknik geliştirmelerden
faydalanabilmesi, bu yeniliklere sahip ürünleri üretebilmesi ve buluşlarla ilgili çeşitli ticari
faaliyetlerde bulunabilmesi fırsatını doğurmaktadır. Bu ticari fırsatlardan yarar sağlamak için koruma
kapsamında olmayan patentlerle ilgili doğru ve kapsamlı bir araştırma süreci izlenmesi gerekmektedir.