Patent Hakkı Sona Eren Buluşlar

Türkiye'de tescil edilmiş ancak belirli nedenlerle koruma kapsamında olmayan patentlere bu siteden ulaşabileceksiniz.

Devamını Oku

Kapat

Patent hakkı sona eren buluşlar 20 yıllık koruma süresi dolan veya Kanunda öngörülen süreler içerisinde yıllık ücret ödemeyen patentlerdir.

Koruma süresi dolan patentler kamuya ait hale gelir. Ayrıca, Kanunda öngörülen süreler içerisinde yıllık ücreti ödenmeyen patentlerin de koruma hakkı sona ermektedir. Bu durumda olan patentleri ülke sınırları içerisinde ticari amaçla kullanabilir ve üretebilirsiniz.

Ancak bu üretim ve kullanım, buluşun patentini almak veya buluşa sahip olmak anlamına gelmemektedir. Kamuya ait hale gelmiş bu patentleri, başka kişiler ve firmalar da üretebilir ve ticari amaçla kullanabilir.

Türkiye'de Korunmayan Yabancı Patentler

Patent Pazarı, Türkiye'de tescil edilmemiş ve aynı zamanda tescil edilme durumu olmayan patentlere erişim imkanı sağlamaktadır.

Devamını Oku

Kapat

Türkiye'de korunmayan yabancı patentler geçerliliği sona ermiş veya geçerliliği devam eden ancak Türkiye'de korunmayan patentlerdir. Dünyada her yıl 100 binlerce patent tescil edilmekte ancak bunların belirli bir kısmı ülkemizde korunmaktadır.

Türkiye'ye girişi yapılmamış patetleri, ülke sınırları içerisinde ticari amaçla kullanabilir ve üretebilirsiniz.

Ancak bu üretim ve kullanım, buluşun patentini almak veya buluşa sahip olmak anlamına gelmemektedir. Bu patentleri, başka kişiler ve firmalar da üretebilir ve ticari amaçla kullanabilir.

PATENT PAZARI İSTATİSTİK

Sayılarla patent pazarı

149468

ToplamPatent

1011

YapılanArama

941

KayıtlıKullanıcı

44

İzlemeye Alınan Patent